vigo
Standard
Posts: 2
2018/08/06 at 17:08
В условията пише че има Paypall, а в персоналните настройки няма възможност за това. Пише че минималното количество пари за теглене е 5 долара, а в акаунта, при поискване са указани 10 долара. Какво става тука?
#1